VOLG BOTJE, JE VIRTUELE GIDS!

Botje is je virtuele gids, opgeleid door Bazaar Trottoir. Met Botje kom je te weten waar we van houden: het centrum van Brussel, wandelen, koffie, plaatsen met mooie herinneringen, onze wijk en ons mooie kantoor…

Maar voor ons is deze wandeling ook nadenken over wat de kern is van wat we doen als pr-bureau. We werken aan het beeld van hoe mensen organisaties en bedrijven zien. Dat kan door persrelaties, social media marketing, maar waarom niet door een (geautomatiseerde) wandeling?

Tijdens deze wandeling tonen we meer van onszelf en voegen we een laag toe aan het beeld dat je van ons hebt. Het is ongetwijfeld niet dé toekomst van public relations, maar we vinden het fijn om op zoek te gaan naar creatieve en innovatieve mogelijkheden om het einddoel – reputatie versterken – te bereiken.

Dus laat je leiden. En spring op het einde van deze wandeling even bij ons binnen. Klop gerust op het raam of bel aan. We ontvangen je (coronaproof) met open armen en met warme koffie. Op voorhand iets laten weten mag natuurlijk.

SUIVEZ BOTJE, VOTRE GUIDE VIRTUEL !

Botje est votre guide virtuel, formé par Bazaar Trottoir. Avec Botje, vous découvrirez ce que nous aimons : le centre de Bruxelles, les promenades, les cafés, les endroits où l'on garde de bons souvenirs, notre quartier et notre beau bureau ...

Mais pour nous, cette promenade est aussi une réflexion sur ce qui est au cœur de ce que nous faisons en tant qu'agence de relations publiques. Nous travaillons sur l'image que les gens ont des organisations et des entreprises. Cela peut se faire par le biais des relations avec la presse, du marketing des médias sociaux, mais pourquoi pas par une marche (automatisée) ?

Au cours de cette promenade, nous nous dévoilons davantage et ajoutons une couche à l'image que vous avez de nous. Ce n'est sans doute pas l'avenir des relations publiques, mais nous aimons chercher des moyens créatifs et innovants pour atteindre l'objectif final - renforcer la réputation.

Alors laissez-vous guider. Et à la fin de cette promenade, passez nous voir. N'hésitez pas à frapper à la fenêtre ou à faire sonner la sonnette. Nous vous accueillerons (coronaproof) à bras ouverts et avec du café chaud. Vous pouvez bien sûr nous le faire savoir à l'avance.

Scan deze QR-code of klik hier en je kan er meteen aan beginnen!

We starten aan de trappen van de Beurs in het midden van de Anspachlaan.

Kies eerst je taal. Alle informatie ontvang je via Messenger. De wandeling duurt gemiddeld 2,5 uur, maar je beslist zelf hoeveel je wil lezen, hoe snel je wil gaan en waar je wil stoppen.

Veel plezier! Je Botje! 

Scannez ce code QR ou cliquez ici et vous pouvez commencer tout de suite !

Nous commençons par les escaliers de la Bourse, au milieu du Boulevard Anspach.

Choisissez d'abord votre langue. Vous recevrez toutes les informations via Messenger. La marche dure environ 2,5 heures, mais c'est vous qui décidez de la quantité de lecture que vous voulez faire, de la vitesse à laquelle vous voulez aller et de l'endroit où vous voulez vous arrêter.

Amusez-vous bien! Ton Botje!